Master

       Obiective generale                  Obiective specifice            Plan de învățământ

   

     Departamentul de Electrotehnică gestionează în DOMENIUL ELECTRIC programul de studii de master SISTEME ELECTRICE AVANSATE.

   Având în vedere misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată prin Carta Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, programul de studii universitare de masterat Sisteme electrice avansate răspunde cerinţelor de pertinenţă şi oportunitate în raport cu nomenclatorul naţional de calificări, în concordanţă cu obiectivele de învăţământ, de cercetare ştiinţifică şi profesionale.

    Prin prisma reglementărilor existente, prezentul programul de studii de masterat asigură aprofundarea cunoaşterii în domeniul studiilor de licenţă Sisteme electrice asigurând pregătire la un înalt nivel a absolvenţilor, în strânsă legătură cu cerinţele existente pe piaţa muncii.