Acasă

Didactic

         Portofoliul didactic al departamentului cuprinde discipline fundamentale şi de specialitate din domeniului ingineriei electrice existente la toate specializările Facultăţii de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată (Teoria câmpului electromagnetic, Teoria circuitelor electrice, Maşini electrice etc.) cât şi discipline cum ar fi Bazele electrotehnicii, Electrotehnică generală etc. prevăzute în programele de studii ale celorlalte facultăţi din universitate.
         Departamentul coordonează programele de studii Sisteme electrice şi Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic – studiile de licenţă şi Sisteme electrice avansate – studii de master.
         Se poate aprecia că specializarea de Sisteme electrice este în momentul de faţă o componentă de bază în cadrul domeniului Inginerie electrică, pregătind specialişti cu competenţe în conceperea, proiectarea şi fabricarea sistemelor de producere, transport şi utilizare în practica curenţilor tari, specialişti capabili să poată activa şi în domenii conexe: energetică, electronică de putere, informatică industrială, mecatronică.

 

Cercetare

          Principalele direcţii în cercetare:
Circuite liniare, neliniare şi parametrice: relaţiile lui Manley – Rowe în circuite parametrice; multiplicatoare de frecvenţă feromagnetice; rezonanţa cuadripolilor generali; relaţiile de reciprocitate în câmpul electromagnetic.
Studiul semnalelor şi a puterilor în regim permanent nesinusoidal; definiţii şi abordări noi de analiză a semnalelor şi a puterilor în regim nesinusoidal (deformant).
Metode analitice şi numerice pentru calculul câmpului electromagnetic bazate pe metoda elementelor finite.
Studii asupra unor topologii speciale de sisteme de conversie electromecanică a energiei.
Modelarea matematică şi simularea regimurilor staţionare, tranzitorii şi dinamice a maşinilor electrice.
Studii teoretice şi experimentale asupra regimurilor termice ale maşinilor electrice.
Calculul numeric al câmpului electromagnetic în maşini electrice şi simularea pe baza metodei elementului finit.
Cercetări experimentale pe standuri specializate asupra performanţelor maşinilor electrice, în regimuri de funcţionare impuse.
Conceperea unor programe specializate în vederea proiectării şi optimizării unor serii noi de transformatoare şi maşini electrice de uz general.
Utilizarea circuitelor programabile de tip FPGA şi CPLD în proiectarea sistemelor de comandă.
Sisteme de învăţare la distanţă pentru proiectarea aplicaţiilor hardware-software încapsulate.
Aplicaţii în domeniul descărcărilor electriceLaboratoare

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

  Simple Usage

   

 •  

  Huge-IT Slider

   

  The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

   

 

 

 •  

.