Concursul Profesional “Cezar Parteni”

CONCURSULUI PROFESIONAL "CEZAR PARTENI" 

     Începând cu anul universitar 2003-2004 se inițiază concursul profesional anual “Cezar Parteni” axat pe disciplinele ce se ocupă de studiul mașinilor electrice. Concursul se adresează studenților din anii III și IV de la specializarea de licență SISTEME ELECTRICE, și studenților de la specializarea de masterat SISTEME ELECTRICE AVANSATE. 

      Criteriile de apreciere, valabile pentru disciplinele de masini electrice, sunt:
-Prezența la cursuri și seminarii și de asemenea,  rezultatele la examene;
-Activitate la proiect și laborator;
-Nivelul științific al proiectelor de licența și dizertație;
-Participări la sesiuni de comunicări științifice;
-Participare la dezvoltarea activităților de învatamânt.

     Premiile consistente, constau în bani și obiecte

   Comisia de analiză este constituită din cadre didactice care susțin activitățile la disciplinele respective.

Organizatori

Prof. Alecsandru Simion
Conf. Leonard Livadaru
Conf. Adrian Munteanu
Asistent Bogdan Vîrlan

 

(10.06.2017)

REZULTATELE CONCURSULUI PROFESIONAL
"CEZAR PARTENI" (2016-2017)

     Premiile concursului profesional anual "Cezar Parteni", pentru anul 2016/2017, acordate sambata 20.05.2017 sunt:

Marele Premiu - Alexandra Bobu, an VI Masterat, Sisteme Electrice Avansate
Premiu de excelenta - Gurdiș Valeriu, an IV Sisteme Electrice
Premiu de excelenta - Alexandru  Rotariu, an III Sisteme Electrice

 

(05.06.2016)

REZULTATELE CONCURSULUI PROFESIONAL
"CEZAR PARTENI" (2015-2016)

     Premiile concursului profesional anual "Cezar Parteni", pentru anul 2015/2016, acordate sambata 21.05.2016 sunt:

Marele Premiu - Vlad Nistor, an IV,  Sisteme Electrice
Premiu de excelenta - Alexandra Bobu, an V Masterat, Sisteme Electrice Avansate
Premiu de excelenta - Claudiu Jugănaru, an IV Sisteme Electrice
Premiu de excelenta - Valeriu Gurdiș, an III Sisteme Electrice

VEZI TOATE EDIȚIILE