Publicații

Cărți publicate în editură

MICROMOTOARE DE CURENT CONTINUU CU COMUTAȚIE STATICĂ

Autori: Gh.Vasiliu, I.Suchar, Gh. Șerban

Editura TEHNICA , București, 1976

MAȘINI ELECTRICE SPECIALE PENTRU AUTOMATIZĂRI

Autor: Al.Simion

Editura Universitas, Chișinău, 1993

TRANSFORMATOARE ȘI MAȘINI ELECTRICE

Autori: D.Hagianu, C.Domnișoru, I.Tuleașcã

Editura „Gh.Asachi”, Iași, 1997

ÎNCERCĂRILE MAȘINILOR ELECTRICE

Autori: M.Cojan, Al.Simion, L.Livadaru

Editura SHAKTI, Iaºi, 1997

ACȚIONĂRI ELECTRICE ÎN CONSTRUCȚII

Autor: V.Bahrin

Ed.PERFORMANTICA, Iași, 1997

MAȘINI DE CURENT ALTERNATIV ÎN SISTEMELE DE ACȚIONȘRI

Autori: C.E.Teodoru, M.Gogu

Editura „Renașterea Românã „, Iași, 1997

MAȘINI ELECTRICE

Autori: M.Cojan, L.Livadaru, Al.Simion, G.Mardarasevici

Editura SHAKTI, Iași, 1998

ELECTROTEHNICÃ ȘI MAȘINI ELECTRICE

Autori: A.Creþu, R.Cociu, V.Dobrea

Editura Cuant, Chiºinãu, 1998

TRANSFORMATOARE ªI MAªINI DE CURENT CONTINUU

Autori: C.E.Teodoru, M.Gogu, I.Atudorei

Editura SHAKTI, Iaºi, 1998

 

ELECTROTEHNICÃ. Circuite electrice ºi magnetice

 

Autori: V.M.Cosma, A.Creþu

Editura „Gh.Asachi”, Iaºi, 1999

CALCULUL CÂMPULUI ÎN APLICAÞII SPECIALE

Autor: I.Tuleaºcã ,

Ed.”Gh.Asachi”, Iaºi, 1999

ELECTROTEHNICÃ ªI ELECTRONICÃ. Circuite electrice ºi magnetice

Autor: Dorin Belaus

Ed.”VIE”, Iaºi, 1999

ELECTROTEHNICÃ . Electrostatica, Electrocinetica, Electromagnetismul

Autor: V.Bahrin

Ed.PERFORMANTICA, Iaºi, 1999

ELECTROTEHNICÃ ªI ELECTRONICÃ. Îndrumar pentru lucrãri de laborator

Autori: R.Ursulean, I.Suchar

Editura SATYA, 1999

ELEMENTE DE ELECTRONICÃ ªI AUTOMATIZARI

Autor: L.Cociu

Editura „Gh.Asachi”, Iaºi, 1999

ELEMENTE DE ELECTROTEHNICÃ ªI ELECTRONICÃ

Autori: R.Ursulean, I.Suchar

Editura SATYA, Iaºi, 1999

MOTOARE ELECTRICE CU ROTOR RULANT

Autori: D.A.Hagianu, V.M.Cosma,

Ed.TEHNICA INFO, Chiºinãu, 1999

TEHNOLOGIA CONSTRUCÞIEI ªI FABRICAÞIEI MAªINILOR ELECTRICE

Autor: M.Cojan

Editura SHAKTI, Iaºi, 1999

MULTIPLICATOARE FEROMAGNETICE DE FRECVENÞÃ

Autor: M.Cojan

Editura A92, Iaºi, 1999

SERVOMOTOARE DE CURENT CONTINUU CU MAGNEÞI PERMANENÞI

Autor: V.Bahrin

Ed.PERFORMANTICA, Iaºi, 1999

MAªINI ELECTRICE

Autori: C.E.Teodoru, M.Gogu

Editura „Gh.Asachi”, Iaºi, 2000

 

MAªINI ELECTRICE (Vol.I) TRANSFORMATOARE ELECTRICE

 

Autor: Al.Simion

Editura „Gh.Asachi”, Iaºi, 2000

TRANSFORMATOARE ªI MAªINI ELECTRICE

Autori: A.Creþu, A.Prisãcaru, C.Cojocaru-Filipiuc

Editura „Gh.Asachi” Iaºi, 2001

ELECTROTEHNICÃ . CURENTUL ALTERNATIV. MAªINI ELECTRICE

Autor: V.Bahrin

Ed.PERFORMANTICA, Iaºi, 2001

MICROMAªINI ELECTRICE

Autor: C.Cojocaru-Filipiuc

Editura „Gh.Asachi” Iaºi, 2002

SISTEME DE COMANDÃ ªI CONTROL A MAªINILOR ELECTRICE

Autor: C.G.Haba

Editura „Gh.Asachi” Iaºi, 2002