Cercetare

Principalele direcţii în cercetare:

 • Circuite liniare, neliniare şi parametrice: relaţiile lui Manley – Rowe în circuite parametrice; multiplicatoare de frecvenţă feromagnetice; rezonanţa cuadripolilor generali; relaţiile de reciprocitate în câmpul electromagnetic.
 • Studiul semnalelor şi a puterilor în regim permanent nesinusoidal; definiţii şi abordări noi de analiză a semnalelor şi a puterilor în regim nesinusoidal (deformant).
 • Metode analitice şi numerice pentru calculul câmpului electromagnetic bazate pe metoda elementelor finite.
 • Studii asupra unor topologii speciale de sisteme de conversie electromecanică a energiei.
 • Modelarea matematică şi simularea regimurilor staţionare, tranzitorii şi dinamice a maşinilor electrice.
 • Studii teoretice şi experimentale asupra regimurilor termice ale maşinilor electrice.
 • Calculul numeric al câmpului electromagnetic în maşini electrice şi simularea pe baza metodei elementului finit.
 • Cercetări experimentale pe standuri specializate asupra performanţelor maşinilor electrice, în regimuri de funcţionare impuse.
 • Conceperea unor programe specializate în vederea proiectării şi optimizării unor serii noi de transformatoare şi maşini electrice de uz general.
 • Utilizarea circuitelor programabile de tip FPGA şi CPLD în proiectarea sistemelor de comandă.
 • Sisteme de învăţare la distanţă pentru proiectarea aplicaţiilor hardware-software încapsulate.
 • Aplicaţii în domeniul descărcărilor electrice.