Istoric

????????????????????????????????????

Primele catedre cu acest profil, în înţelesul modern al acestei forme de organizare, au apărut în anul 1948: o catedră de Maşini electrice, condusă de prof. Cezar Parteni-Antoni şi o catedră de Electricitate condusă de prof. Vasile Petrescu. În anul 1968 găsim catedra cu denumirea de Electrotehnică generală şi maşini electrice, condusă de prof. Vasile Prisăcaru. Această denumire se justifica prin faptul că membrii colectivului de electrotehnică prestau activitate didactică în acest domeniu pentru toate celelalte facultăţi ale politehnicii.

În anul 1976, denumirea şi componenţa catedrei se schimbă din nou, devenind catedra de Electrotehnică, măsurări şi maşini electrice, având drept şef de catedră pe prof. Dumitru Bărbulescu. Din anul 1984 şeful catedrei devine conf. Florentina Trifan până în anul 1989.

În anul 1990, catedra se reorganizează prin formarea a trei noi catedre: Bazele electrotehnicii, Măsurări şi materiale electrice şi Electrotehnică şi Maşini electrice. În anul 2011 Catedra de Electrotehnică şi Maşini Electrice şi colectivul de Bazele Electrotehnicii formează actualul Departament de Electrotehnică.