Sesiunea de comunicări științifice studențești „Electrotehnică teoretică și aplicații în sisteme electrice”

Departamentul de Electrotehnică al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată organizează în data de 27 mai 2021 începând cu ora 14, online, o sesiunie de comunicări științifice  la care sunt invitați să participe  studenţii  cu interes deosebit pentru domeniul electrotehnicii teoretice și al aplicațiilor în sisteme electrice.