Proiecte

Proiecte internaționale

Autoclusters – The international cooperative network of educational and research institution with subcontractors and other bodies active in Automotive Industry, SEE EoI/A/594/1.2/X, Transnational South East Europe Program, Valoare UTI 158 000 EUR, 2009-2012.

TecTNet – Technological Transfer Network, Proiect Tempus, 2013-2015, 544197-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES, 2013-2016

Creation reseau universites thematiques en Sciences appliquees et Sciences economiques en Moldavie Proiect Tempus, 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR-TEMPUS-JPCR, 2011-2014.

Proiecte naționale

PSICOME – Utilizarea circuitelor integrate programabile de tip FPGA si CPLD in proiectarea sistemelor de comanda a maşinilor electrice Grant CNCSIS, Cod 233, GR 33/25.06.2007. Tema 12/2007 Suma grant 34000 RON, Tema 18/2008 Suma grant 38702 RON, 2007-2008

Extinderea posibilităţilor de măsurare continua on-line a parametrilor poluanţi din apa si aer pentru un laborator de mediu. Proiect CEEX 110/2006, Valoare contract: 187000 RON (2006), 550600 RON (2007). Contractant RENAR Bucuresti, Director grant. Prof.dr.ing. Cristian Fosalau, 2006-2007.

Utilizarea tehnologiilor informaţionale pentru învăţarea si perfecţionarea diagnosticului imagistic in patologia maxilo-faciala, Grant CNCSIS, Cod 1204, GR 18/09.05.2007, Valoare grant 10 000 RON, Membru. Director grant Conf.dr.ing. Danisia Haba (UMF Iaşi), 2004-2007.

INDIPHASO: Sistem de învăţare la distanţă pentru proiectarea aplicaţiilor hardware-software încapsulate, Grant tip A cu CNCSIS, Tema 26/2004, cod CNCSIS 516, Valoare grant: 100 milioane lei, Tema 31/2005, cod CNCSIS 516, Valoare grant: 120 milioane lei, Tema 41/2006 Valoare grant: 135 milioane lei, 9 participanţi, 2004-2006.

Studii asupra îmbunătăţirii performantelor sistemelor de acţionare din industria chimică. Beneficiar: SC Moldochim SA Iasi, Valoare contract 10 mil lei Contract nr. 1534P/21.07.2003, membru, Director contract Prof.dr.ing. Vasile Bahrin, 2003.

Studii asupra eficientizării instalaţiilor de dozare din industria chimică. Beneficiar: SC Direct SRL Iasi, Valoare contract 10 mil lei Contract nr. 1533P/21.07.2003, Director contract Prof.dr.ing. Vasile Bahrin, 2003.

Introducerea metodelor de coproiectare hardware/software pentru realizarea sistemelor de măsurare complexe, Grant tip A cu CNCSIS, cod 223 contract 3529/2001, tema 46, Valoare grant 55 mil lei, Director grant Prof.dr.ing. Liviu Breniuc, 2001-2002.

Sinteza circuitelor numerice secvenţiale prin metode implicite folosind diagrame de decizie binara, Grant tip T cu ANSTI, tema B27/2000. Valoare grant: 20 milioane lei, Grant tip T cu ANSTI, A32/2001. Valoare grant: 22,1 milioane lei, 4 participanţi, 2000-2001.

Calculul câmpului, proiectarea, realizarea si încercarea pe stand a unor modele experimentale de motoare cu reluctanta variabila cu rotor anizotrop si colivie Grant CNCSIS 35259/2001 Tema 43, 33479/2002, Tema 14, Valoare contract 46000000 ROL (2002), 46000000 ROL (2002), Director grant Prof.dr.ing. Al. Simion, 2001-2002.

SCAPREME – Studiul câmpului, proiectarea si realizarea unor modele experimentale de motoare electrice de constructie specială, Grant ANSTI 6177/2000 Tema B23, Grant ANSTI 6177/2000 Tema A26, Valoare contract 37000000 ROL (2000), 57400000 ROL (2001), Director grant Prof.dr.ing. Al. Simion, 2000-2001.

Alte proiecte

DidaTec – Scoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a tinerilor din domeniul specializărilor tehnice şi inginereşti, POSDRU 87/1.3/S/60891, 2012.

Dezvoltarea unui sistem operational al calificarilor din invatamantul superior din Romania (DOCIS), POSDRU-/2/1.2/S/2, 2011.

Doctoratul in Scoli de Excelenta – Evaluarea calitatii in universitati si cresterea vizibilitatii prin publicarea stiintifica, POSDRU /5/1.5/S/2, 2011, Director Proiect Prof. Dr. Ing. Ioan DUMITRACHE.

SEEE-MOBILITY – Electromobile infrastructure analysis in South East Europe, 9500 EUR, 2010-2011.

Automotivenets – Ph.D. Students Competition on Innovation in the Automotive Sector, 5300 EUR, 2010-2011.

Eliberează-ţi creativitatea (F2 – Freescale your freemind), contract 3137/28.01.2008, Finanţator: Continental Automotive (fost Siemens VDO), Valoare contract 4870 EUR, 2008.