Laboratoare

Laboratoarele de Mașini Electrice
Laboratorul de Micromașini
Stand experimental pentru studiul micro-servomotorului asincron bifazat:
a) reglarea vitezei prin comanda în amplitudine şi fază, A1;
b) sistem de poziţionare cu traductor de poziţie incremental, A2.
Stand experimental pentru studiul micro-servomotorului asincron bifazat într-un sistem de poziţionare automată, cu traductor analogic, rezistiv, tip reocord.
Stand experimental pentru studiul micro-servomotorului de curent continuu excitat prin magneţi permanenţi, cu controlul vitezei prin tranzistoare in regim liniar. Stand experimental pentru studiul unui micromotor de c.c. fără perii monofazat, cu alimentare monopolară şi întrefier asimetric (cu cuplu de reluctanţă asimetric pentru pornire).
Stand experimental pentru studiul unui micromotor de c.c. fără perii, trifazat, cu alimentare monopolar Stand experimental pentru studiul servomotorului cu comutaţie statică autocondusă trifazat, cu curenţi dreptunghiulari bipolari (servomotor de c.c. fără perii)
Stand experimental pentru studiul resolverului „sin-cos” funcţionând ca traductor de poziţie rotorică al unui motor sincron autocondus, excitat cu magneţi permanenţi .

Laboratorul de Transformatoare Electrice

  • Simple Usage
    Simple Usage
  • Huge-IT Slider
    Huge-IT Slider
    The slider allows having unlimited amount of images with their titles and descriptions. The slider uses autogenerated shortcodes making it easier for the users to add it to the custom location.

Laboratorul de Optimizare și Calcul de Câmp al Mașinilor Electrice