Licenta

       Obiective generale                  Obiective specifice            Plan de învățământ

   

        Departamentul de Electrotehnică gestionează în DOMENIUL ELECTRIC programul de studii de licenţă SISTEME ELECTRICE.

Descriere

     Programul de studii de licenţă „SISTEME ELECTRICE” are drept principal obiectiv pregătirea specialiştilor cu calificare înaltă în domeniul sistemelor electrice, posedând cunoştinţe temeinice şi abilităţile necesare pentru înţelegerea, aprecierea şi stăpânirea proprietăţilor şi limitelor sistemelor, componentelor şi proceselor ce implică echipamente electrice sau elaborarea de proiecte profesionale pe baza unor principii şi metode consacrate în domeniu.