Obiective generale

     Obiectivele generale ale programului de „SISTEME ELECTRICE” se referă la:

– asigurarea calităţii şi excelenţei academice în transmiterea noţiunilor fundamentale tehnice şi de specialitate studenţilor din domeniul electric specific maşinilor şi aparatelor electrice;

– dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin promovarea creativităţii în conexiune cu perfecţionarea activităţii didactice;

– promovarea ştiinţei în spiritul libertăţii de gândire, al dezvoltării personalităţii cadrelor didactice şi studenţilor, al integrării în comunitatea ştiinţifică a electrotehnicienilor din ţară şi stăinătate;

– încurajarea afirmării personalităţii studenţilor din domeniul ingineriei sistemelor electrice, dezvoltarea abilităţii lor intelectuale şi cunoştinţelor profesionale, potrivit aptitudinilor şi opţiunilor lor;

– adaptarea la nevoile educaţionale naţionale şi zonale din domeniul ingineriei sistemelor electrice cu valorificarea experienţei acumulate a cadrelor didactice şi crearea posibilităţilor de acces ale studenţilor la n program de pregătire competitiv finalizat cu acumulări de credite şi posibilităţi de transfer ale acestora;

– dezvoltarea unitară şi prin continuitate a abilităţilor şi competenţelor dobândite pe parcursul ciclurilor de studii universitare de licenţă în domeniul ingineriei sistemelor electrice urmate de masterat în domeniul curenţilor intenşi şi doctorat în inginerie electrică;

– dezvoltarea unor abilităţi practice de proiectare, exploatare şi integrare în sisteme tehnice complexe a maşinilor, transformatoarelor, aparatelor, a instalaţiilor electrice în general.