Gheorghe Savin și Hugo Rosman

    Domnul profesor Adrian Adăscăliței ne prezintă în articolul publicat în volumul 5 al seriei „Din galeria marilor electriceni români. Oameni. Vieți. Fapte” apărut sub îndrumarea profesorului Florin Teodor Tănăsescu, doi dintre profesorii de seamă ai facultății noastre, personalități de marcă ce au avut contribuții deosebite în dezvoltarea electrotehnicii atât în România cât și în întreaga lume.

Ing. Adrian A. Adăscăliței: Două personalități ieșene ale electrotehnicii românești – pionieri în cercetarea circuitelor neliniare și parametrice: Gheorghe Savin și Hugo Rosman.

    Iată ce spune domnul profesor Tănăsescu legat de această prezentare:

    Se spune în popor că „atâta timp cât oamenii își aduc aminte de tine înseamnă că trăiești”. Ca în orice carte eroii trăiesc alăturea de cititor și în cele patru volume ale lucrării „Din galeria marilor electricieni români” numărul mare de personalități nu reprezintă cazuri izolate, ci o pleiadă de profesioniști care au marcat continuitatea dezvoltării acestei discipline pentru propășirea țării lor. Ei trăiesc datorită activității depuse și consider că ea este cel mai bine descrisă de textul vechii diplome, ce era acordată de Ministerul Instrucțiunii Publice din vremea lui Gheorghe Șincai și Spiru Haret: „Pentru pasiunea și munca dedicate unei Românii a cunoașterii și inovării”.
    Recomandăm ca articolul să fie citit și sunt sigur că cititorii vor urmări textul cu atenție și curiozitate, descoperind nu atât ce au făcut ci cum au făcut aceste personalități să poată duce la bun sfârșit ideile lor creatoare, servindu-ne azi nouă ca modele de urmat.
    După apariția primului volum scris în întregime de mine, am considerat că este mai bine ca în prezentarea personalităților care vor urma a fi tratate, să atrag oameni de valoare care au lucrat cu aceștia, care cunosc cel mai bine activitatea lor. Așa au apărut în calitate de coautori profesorii Alexandru Simion (Iași), Dumitru Toader (Timișoara), Cezar Fluerașu (București), Radu Munteanu (Cluj), Wilhelm Kappel și Liviu Palii (București) în volumul 2, profesorii Alexandru Morega, Ion Potârniche, Constantin Răduți (București) în volumul 3, profesorii Dumitru Toader (Timișoara), Gheorghe Manolea (Craiova), Constantin Răduți, Nicolae Golovanov, Ștefan Gheorghe (București) în volumul 4.
    În continuarea acestei gândiri care poate asigura o mai mare bogăție de informații și prezentul volum 5 urmează aceeași strategie de atragere la întocmirea lucrării a unor personalități ale ingineriei în a căror carieră, viața le-a întretăiat drumurile. Alte nume se alătură celor înscriși în celelalte volume apărute: profesorii Mircea Eremia (București), Adrian Adăscăliței (Iași), Gheorghe Manolea și Andrei Marinescu (Craiova), inginerii Dumitru Manea (București) și Adriana Vasilescu (Canada).
    În rândurile scrise ne-am contopit de multe ori cu viața celor pe care ne-am propus să-i prezentăm, rațional însă și întărit de o activitate de documentare cât mai riguroasă și ne afectată de pierderea unor arhive. Am încercat să dovedim că România nu a fost lipsită de „vârfuri” și ne-am mărturisit credința că ea nu va fi lipsită nici în viitor.
La sfârșitul acestor mărturii, îmi exprim speranța că eforturile noastre de a fi „cronicari” în prezentarea unor mari personalități ale electrotehnicii, vor dovedi că România a avut oameni care în istoria dezvoltării de cunoștințe au fost „vârfuri”, că România are forța de a le continua opera, că cinstind memoria unor înaintași din domeniul electrotehnicii și „cunoașterea modului lor de a gândi și face” ne alegem modele de urmat pe care generațiile tinere sunt chemate să le urmeze în drumul lor și de ce nu, să le depășească. Un început care ar trebui continuat !
    Când în anul 1913 Vasile Pârvan a fost ales membru activ al Academiei Române, în prima ședință care a urmat acestei consacrări, își destăinuia astfel gândurile „Două lucruri sunt vremelnice de străduințele și de iubirea noastră: cultul pios al amintirii lăsate și cultul entuziast al geniului omenesc, continuu învins și continuu din nou învingător”.
Sper ca și acest volum va reuși să aducă atât o cinstire a amintirii lăsate de mari înaintași ai Electrotehnicii cât și un îndemn către tineri de a le urma exemplul, învățând din experiențele trăite de aceștia, dovedind curajul și înțelegerea că indiferent dacă geniul omenesc poate fi uneori învins, el este continuu învingător.
    Autorii aduc alese mulțumiri Domnului ing. Dumitru Cuciureanu, Directorul „Q” SRL care a finanțat apariția acestei lucrări, în respectul și recunoștința pentru înaintași și nevoia de a avea „o ladă de zestre” a electrotehnicii românești, în care toate generațiile de electrotehnicieni să-și aducă prinosul …
    Recomandăm în mod special Studentelor și Studenților să citească articolul, dedicate celor două personalități care și-au desfășurat activitatea didactică și de cercetare în cadrul Departamentului de Electrotehnică al Facultății de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași:
    Ing. Adrian A. Adăscăliței: Două personalități ieșene ale electrotehnicii românești – pionieri în cercetarea circuitelor neliniare și parametrice: Gheorghe Savin și Hugo Rosman.
    Închei citându-l pe Adrian Ioinovici, Profesor și Fellow IEEE, Holon Institute of Technology, Israel, și Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, fost student al Facultății și Doctor al Universității ”Gh. Asachi” din Iași:
    ”Și aș vrea să spun studenților din ziua de astăzi de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iași: este imposibil să vă dați seama cât datorați unui astfel de Profesor pentru că aveți șansa de a învăța într-o universitate recunoscută pentru nivelul ei științific. În vremuri trecute, Prof. Savin a fost printre aceia care au păstrat calitatea științifică, tradițiile, prestigiul, noblețea și umanismul Institutului Politehnic „Gh. Asachi” din Iași.
    Scriu aceste rânduri pentru studenții de azi, pentru a-i face să știe că dacă astăzi au posibilitatea să studieze într-o universitate recunoscută la nivel mondial, acest lucru se datorează și faptului că au fost profesori mari ca Hugo Rosman care au ținut flacăra științei aprinsă în I.P.I. pentru multe decenii.”

Florin Teodor TĂNĂSESCU

    Profesorul universitar dr. ing. Florin Tudor Tănăsescu, autor și coordonator al unui grup de valoroși colaboratori, ne prezintă un segment din viața social-economică din țara noastră, segment caracterizat de mari electricieni români, care prin priceperea și abnegația dăruită acestui sector ne-a permis o dezvoltare care ne-a asigurat independența și recunoașterea internațională.