Obiective generale

Obiectivele generale ale programului de Sisteme Electrice Avansate se referă la:

– asigurarea calităţii şi excelenţei academice în privinţa furnizării noţiunilor aprofundate tehnice şi de specialitate studenţilor din domeniul electric specific maşinilor şi aparatelor electrice;

– promovarea ştiinţei în spiritul libertăţii de gândire, al dezvoltării personalităţii cadrelor didactice şi studenţilor din Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată şi al integrării în comunitatea ştiinţifică a electrotehnicienilor din ţară şi pe plan internaţional;

– încurajarea afirmării personalităţii studenţilor din domeniul ingineriei sistemelor electrice, dezvoltarea abilităţii lor intelectuale şi cunoştinţelor profesionale, potrivit aptitudinilor şi opţiunilor lor;

– adaptarea la nevoile educaţionale naţionale şi zonale din domeniul ingineriei sistemelor electrice cu valorificarea experienţei acumulate a cadrelor didactice şi crearea posibilităţilor de acces ale studenţilor la un program de pregătire competitiv finalizat cu acumulări de credite şi posibilităţi de transfer ale acestora;

– dezvoltarea unitară şi prin continuitate a competenţelor dobândite pe parcursul ciclurilor de studii universitare de licenţă în domeniul ingineriei sistemelor electrice urmate de masterat în domeniul sistemelor electrice avansate şi doctorat în inginerie electrică;

– dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin promovarea creativităţii în ingineria sistemelor electrice şi în conexiune cu perfecţionarea activităţii didactice;

– dezvoltarea unor abilităţi practice de proiectare, exploatare şi integrare în sisteme tehnice complexe a maşinilor, transformatoarelor, aparatelor, a instalaţiilor electrice în general.