Obiective specifice

      Obiectivele specifice ale programului de studii de masterat Sisteme Electrice Avansate:

– aprofundarea pregătiri tehnice în domeniul maşinilor şi aparatelor electrice;

– dobândirea capacităţii de documentare, analiză, cercetare, proiectare şi realizare a sistemelor electrice cu grad ridicat de complexitate;

– pregătirea unor specialişti în domeniul curenţilor tari capabili să conceapă, să execute, să întreţină şi să exploateze performant instalaţiile electrice de j.t. adaptate la diferite tipuri de consumatori;

– însuşirea metodelor de analiză aprofundată a fenomenelor specifice din maşinile şi aparatele electrice care apar în diverse situaţii de funcţionare;

– deprinderea utilizării programelor soft specializate utilizate în studiul sistemelor electrice;

– actualizarea continuă a informaţiilor cu privire la cele mai evoluate realizări tehnice şi tehnologice din domeniul sistemelor electrice, identificarea direcţiilor de progres şi adaptarea rapidă la viitoarele progrese din domeniu;

– analiza, proiectarea, realizarea şi stabilirea concordanţei instalaţiilor din sisteme electrice şi armonizarea standardelor naţionale existente cu normele europene în vigoare.

– optimizarea funcţionării sistemelor electrice în vederea obţinerii unor performanţe funcţionale şi energetice sporite.