Publicații

Cărți publicate în editură

MICROMOTOARE DE CURENT CONTINUU CU COMUTAȚIE STATICĂ

Autori: Gh.Vasiliu, I.Suchar, Gh. Șerban

Editura TEHNICA , București, 1976

MAȘINI ELECTRICE SPECIALE PENTRU AUTOMATIZĂRI

Autor: Al.Simion

Editura Universitas, Chișinău, 1993

TRANSFORMATOARE ȘI MAȘINI ELECTRICE

Autori: D.Hagianu, C.Domnișoru, I.Tuleașcã

Editura "Gh.Asachi", Iași, 1997

ÎNCERCĂRILE MAȘINILOR ELECTRICE

Autori: M.Cojan, Al.Simion, L.Livadaru

Editura SHAKTI, Iași, 1997

ACȚIONĂRI ELECTRICE ÎN CONSTRUCȚII

Autor: V.Bahrin

Ed.PERFORMANTICA, Iași, 1997

MAȘINI DE CURENT ALTERNATIV ÎN SISTEMELE DE ACȚIONĂRI

Autori: C.E.Teodoru, M.Gogu

Editura "Renașterea Românã ", Iași, 1997

MAȘINI ELECTRICE

Autori: M.Cojan, L.Livadaru, Al.Simion, G.Mardarasevici

Editura SHAKTI, Iași, 1998

ELECTROTEHNICĂ ȘI MAȘINI ELECTRICE

Autori: A.Crețu, R.Cociu, V.Dobrea

Editura Cuant, Chișinău, 1998

TRANSFORMATOARE ȘI MAȘINI DE CURENT CONTINUU

Autori: C.E.Teodoru, M.Gogu, I.Atudorei

Editura SHAKTI, Iași, 1998

ELECTROTEHNICÃ. Circuite electrice și magnetice

Autori: V.M.Cosma, A.Crețu

Editura "Gh.Asachi", Iași, 1999

 

CALCULUL CÂMPULUI ÎN APLICAȚII SPECIALE

Autor: I.Tuleașcă ,

Ed."Gh.Asachi", Iași, 1999

ELECTROTEHNICÃ ȘI ELECTRONICÃ. Circuite electrice și magnetice

Autor: Dorin Belaus

Ed."VIE", Iași, 1999

ELECTROTEHNICÃ . Electrostatica, Electrocinetica, Electromagnetismul

Autor: V.Bahrin

Ed.PERFORMANTICA, Iași, 1999

ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTRONICĂ. Îndrumar pentru lucrãri de laborator

Autori: R.Ursulean, I.Suchar

Editura SATYA, 1999

ELEMENTE DE ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI

Autor: L.Cociu

Editura "Gh.Asachi", Iași, 1999

ELEMENTE DE ELECTROTEHNICÃ ȘI ELECTRONICÃ

Autori: R.Ursulean, I.Suchar

Editura SATYA, Iași, 1999

MOTOARE ELECTRICE CU ROTOR RULANT

Autori: D.A.Hagianu, V.M.Cosma,

Ed.TEHNICA INFO, Chiºinãu, 1999

TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIEI ȘI FABRICAȚIEI MAȘINILOR ELECTRICE

Autor: M.Cojan

Editura SHAKTI, Iași, 1999

MULTIPLICATOARE FEROMAGNETICE DE FRECVENȚĂ

Autor: M.Cojan

Editura A92, Iași, 1999

SERVOMOTOARE DE CURENT CONTINUU CU MAGNEȚI PERMANENȚI

Autor: V.Bahrin

Ed.PERFORMANTICA, Iași, 1999

MAȘINI ELECTRICE

Autori: C.E.Teodoru, M.Gogu

Editura "Gh.Asachi", Iași, 2000

MAȘINI ELECTRICE (Vol.I) TRANSFORMATOARE ELECTRICE

Autor: Al.Simion

Editura "Gh.Asachi", Iași, 2000

TRANSFORMATOARE ȘI MAȘINI ELECTRICE

Autori: A.Creþu, A.Prisãcaru, C.Cojocaru-Filipiuc

Editura "Gh.Asachi" Iași, 2001

ELECTROTEHNICÃ . CURENTUL ALTERNATIV. MAȘINI ELECTRICE

Autor: V.Bahrin

Ed.PERFORMANTICA, Iași, 2001

MICROMAȘINI ELECTRICE

Autor: C.Cojocaru-Filipiuc

Editura "Gh.Asachi" Iași, 2002

SISTEME DE COMANDÃ ȘI CONTROL A MAȘINILOR ELECTRICE

Autor: C.G.Haba

Editura "Gh.Asachi" Iași, 2002

Îndrumare de laborator publicate

ELECTROTEHNICÃ ȘI ELECTRONICÃ INDUSTRIALÃ . Îndrumar pentru lucrări de laborator

Autori: S.Harghel, M.Mârt , Al.Simion, Ia.Suchar, E.Teodoru,

Ed."Gh.Asachi", Iași, 1984

ELECTROTEHNICÃ. Îndrumar pentru lucrãri de laborator

Autori: P.Haba, E.Crețu, V.Cosma, A.Prisãcaru, C.Filipiuc

Rotaprint, Iași, 1989

ÎNCERCĂRILE MAȘINILOR ELECTRICE. Îndrumar pentru laborator

Autori: M.Cojan, L.Livadaru, D.Hagianu

Rotaprint, Iași, 1995

LUCRĂRI PRACTICE DE PROGRAMARE

Autori: C.Domnis oru, C.G.Haba

Rotaprint, Iași, 1998

ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTRONICÃ. Îndrumar pentru lucrãri de laborator

Autori: R.Ursulean, I.Suchar

Editura SATYA, 1999

ELECTROTEHNICÃ. Aplicații practice

Autori: V.Bahrin

Rotaprint, Iași, 2000